Szczegóły ogłoszenia

NA/P/344/2017

"Dostawa komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 418,9 2017.11.27 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,0 2017.11.27 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.11.27 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.11.27 126
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 249,5 2017.11.27 161
Wzór oferty na dostawy doc 29,8 2017.11.27 137
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 69,5 2017.11.27 139

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.11.2017 doc 19,8 2017.11.28 123

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 01.12.2017 doc 19,7 2017.12.01 120

Pobierz wszystkie dokumenty