Szczegóły ogłoszenia

NA/P/344/2017

"Dostawa komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 418,9 2017.11.27 196

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,0 2017.11.27 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.11.27 148
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.11.27 142
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 249,5 2017.11.27 184
Wzór oferty na dostawy doc 29,8 2017.11.27 154
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 69,5 2017.11.27 158

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.11.2017 doc 19,8 2017.11.28 138

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 01.12.2017 doc 19,7 2017.12.01 135

Pobierz wszystkie dokumenty