Szczegóły ogłoszenia

NA/P/344/2017

"Dostawa komputerów przenośnych oraz akcesoriów komputerowych dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 418,9 2017.11.27 193

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,0 2017.11.27 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.11.27 142
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2017.11.27 137
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 249,5 2017.11.27 177
Wzór oferty na dostawy doc 29,8 2017.11.27 148
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 69,5 2017.11.27 152

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 28.11.2017 doc 19,8 2017.11.28 134

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 01.12.2017 doc 19,7 2017.12.01 132

Pobierz wszystkie dokumenty