Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2017

"Remont pomieszczeń w DS. AVIATA w celu adaptacji na siłownię dla studentów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,4 2017.12.05 371

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.12.05 233

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.05 267
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.05 259
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2836,4 2017.12.05 293
Wykaz osób doc 19,3 2017.12.05 265
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.12.05 264
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.12.05 265
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,8 2017.12.05 259
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.05 252

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.12.20 263

Pobierz wszystkie dokumenty