Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2017

"Remont pomieszczeń w DS. AVIATA w celu adaptacji na siłownię dla studentów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,4 2017.12.05 388

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.12.05 247

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.05 286
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.05 273
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2836,4 2017.12.05 313
Wykaz osób doc 19,3 2017.12.05 285
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.12.05 284
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.12.05 285
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,8 2017.12.05 278
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.05 269

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.12.20 285

Pobierz wszystkie dokumenty