Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2017

"Remont pomieszczeń w DS. AVIATA w celu adaptacji na siłownię dla studentów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,4 2017.12.05 301

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.12.05 179

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.05 198
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.05 190
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2836,4 2017.12.05 224
Wykaz osób doc 19,3 2017.12.05 196
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.12.05 200
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.12.05 204
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,8 2017.12.05 193
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.05 179

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.12.20 184

Pobierz wszystkie dokumenty