Szczegóły ogłoszenia

NA/P/354/2017

"Remont pomieszczeń w DS. AVIATA w celu adaptacji na siłownię dla studentów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,4 2017.12.05 297

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2017.12.05 177

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.05 194
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.05 184
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2836,4 2017.12.05 219
Wykaz osób doc 19,3 2017.12.05 194
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.12.05 195
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,5 2017.12.05 200
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1012,8 2017.12.05 186
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.05 175

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2017.12.20 182

Pobierz wszystkie dokumenty