Szczegóły ogłoszenia

NA/P/358/2017

"Ścianka wspinaczkowa sportowo-rekreacyjna w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2017.12.13 302

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.12.13 170

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.13 192
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.13 204
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2063,0 2017.12.13 231
Umowa-wzór rar 1255,1 2017.12.13 194
Wykaz osób doc 19,6 2017.12.13 194
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.12.13 193
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,7 2017.12.13 176
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.13 186

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2017.12.28 210

Pobierz wszystkie dokumenty