Szczegóły ogłoszenia

NA/P/358/2017

"Ścianka wspinaczkowa sportowo-rekreacyjna w hali sportowej Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2017.12.13 315

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,3 2017.12.13 180

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2017.12.13 203
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2017.12.13 217
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2063,0 2017.12.13 246
Umowa-wzór rar 1255,1 2017.12.13 207
Wykaz osób doc 19,6 2017.12.13 210
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2017.12.13 207
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,7 2017.12.13 189
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2017.12.13 201

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2017.12.28 226

Pobierz wszystkie dokumenty