Szczegóły ogłoszenia

NA/P/373/2017

"Dostawa elementów eksploatacyjnych do urządzeń PVD"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 171,3 2017.12.21 231

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,6 2017.12.21 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2017.12.21 142
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2017.12.21 147
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA doc 74,5 2017.12.21 162
Wzór oferty na dostawy doc 23,6 2017.12.21 144
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 56,5 2017.12.21 151

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.01.04 131

Pobierz wszystkie dokumenty