Szczegóły ogłoszenia

NA/P/367/2017

"Dostawa sukcesywna środków ochrony indywidualnej, odzieży ochronnej i obuwia roboczego dla Politechniki Rzeszowskiej w okresie 12 miesięcy"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 50,4 2017.12.22 265

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,5 2017.12.22 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2017.12.22 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2017.12.22 105
Szczegółowy opis zamówienia doc 2079,0 2017.12.22 155
Wzór oferty na dostawy doc 111,0 2017.12.22 124
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 50,0 2017.12.22 111

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.01.04 91

Pobierz wszystkie dokumenty