Szczegóły ogłoszenia

NA/P/376/2017

"Zaprojektowanie i wykonanie elektronicznego systemu kontroli dostępu do parkingów Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2017.12.29 355

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,6 2017.12.29 201

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2017.12.29 236
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2017.12.29 225
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 7z 10395,9 2017.12.29 259
Wykaz osób doc 19,3 2017.12.29 233
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2017.12.29 236
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,4 2017.12.29 232
Wzór umowy na roboty budowlane rar 353,3 2017.12.29 232
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2017.12.29 229

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,4 2018.01.09 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.01.16 230

Pobierz wszystkie dokumenty