Szczegóły ogłoszenia

NA/P/8/2018

"Dostawa, wraz z montażem i ustawieniem mebli laboratoryjnych. Dostawa wraz z montażem i ustawieniem regałów metalowych. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2018.01.11 226

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,9 2018.01.11 131

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 28,5 2018.01.11 170
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia doc 26,6 2018.01.11 194
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.01.11 155
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.01.11 159
Zał. nr 5 Wzór_umowy doc 83,0 2018.01.11 170

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2018.01.19 183

Pobierz wszystkie dokumenty