Szczegóły ogłoszenia

NA/P/372/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2018.01.11 363
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.01.11 266

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,6 2018.01.11 244

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.11 296
opis rar 2626,1 2018.01.11 340
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.01.11 290
Wykaz osób doc 19,3 2018.01.11 304
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.01.11 287
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2018.01.11 293
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,1 2018.01.11 290
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.11 297

Pobierz wszystkie dokumenty