Szczegóły ogłoszenia

NA/P/372/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2018.01.11 247
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.01.11 149

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,6 2018.01.11 148

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.11 170
opis rar 2626,1 2018.01.11 216
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.01.11 178
Wykaz osób doc 19,3 2018.01.11 186
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.01.11 171
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2018.01.11 176
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,1 2018.01.11 183
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.11 178

Pobierz wszystkie dokumenty