Szczegóły ogłoszenia

NA/P/372/2017

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,4 2018.01.11 263
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.01.11 163

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,6 2018.01.11 159

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.11 187
opis rar 2626,1 2018.01.11 229
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.01.11 193
Wykaz osób doc 19,3 2018.01.11 201
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.01.11 189
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,5 2018.01.11 190
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,1 2018.01.11 195
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.11 191

Pobierz wszystkie dokumenty