Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynku Domu Asystenta "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.01.19 339

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2018.01.19 205

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.19 231
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.01.19 220
Szczegółowy opis zamówienia rar 10440,7 2018.01.19 271
Wykaz osób doc 19,6 2018.01.19 247
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.01.19 260
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,5 2018.01.19 227
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1831,5 2018.01.19 288
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.19 243

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2018.01.29 221

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.02.06 223

Pobierz wszystkie dokumenty