Szczegóły ogłoszenia

NA/P/10/2018

"Wykonanie instalacji c.c.w.u. w budynku Domu Asystenta "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2018.01.19 294

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 70,1 2018.01.19 159

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.01.19 180
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.01.19 178
Szczegółowy opis zamówienia rar 10440,7 2018.01.19 222
Wykaz osób doc 19,6 2018.01.19 204
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.01.19 192
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,5 2018.01.19 181
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1831,5 2018.01.19 242
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.19 197

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,1 2018.01.29 167

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.02.06 175

Pobierz wszystkie dokumenty