Szczegóły ogłoszenia

NA/P/3/2018

"Remont nawierzchni z kostki brukowej betonowej na terenie Uczelni oraz wykonanie wjazdu na parking przy bud.A i B"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 91,5 2018.01.22 302

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2018.01.22 187

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.01.22 244
Opis przedmiotu zamówienia zip 14472,3 2018.01.22 264
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.01.22 218
Wykaz osób doc 35,5 2018.01.22 221
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.01.22 226
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,5 2018.01.22 219
Wzór umowy na dostawy lub usługi zip 1427,6 2018.01.22 208
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.01.22 220

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,7 2018.02.06 271

Pobierz wszystkie dokumenty