Szczegóły ogłoszenia

NA/P/18/2018

"Dostawa gadżetów reklamowych dla Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,0 2018.01.24 189

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 26-01.2018 docx 12,5 2018.01.26 97
Zmiana ogłoszenia 26.01.2018-2 docx 12,5 2018.01.26 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,8 2018.01.24 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.24 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.01.24 113
Szczegółowy opis zamówienia docx 1823,2 2018.01.24 167
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018.01.24 112
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 54,0 2018.01.24 118
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 29,9 2018.01.24 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.01.24 110

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,0 2018.01.26 97
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 26.01.2018-2 doc 18,2 2018.01.26 99

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,9 2018.01.26 113

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.05 113

Pobierz wszystkie dokumenty