Szczegóły ogłoszenia

NA/P/18/2018

"Dostawa gadżetów reklamowych dla Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,0 2018.01.24 221

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 26-01.2018 docx 12,5 2018.01.26 117
Zmiana ogłoszenia 26.01.2018-2 docx 12,5 2018.01.26 122

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,8 2018.01.24 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.24 135
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.01.24 131
Szczegółowy opis zamówienia docx 1823,2 2018.01.24 191
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018.01.24 136
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 54,0 2018.01.24 137
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 29,9 2018.01.24 141
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.01.24 125

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,0 2018.01.26 117
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 26.01.2018-2 doc 18,2 2018.01.26 114

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,9 2018.01.26 131

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.05 137

Pobierz wszystkie dokumenty