Szczegóły ogłoszenia

NA/P/18/2018

"Dostawa gadżetów reklamowych dla Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 57,0 2018.01.24 193

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana ogłoszenia 26-01.2018 docx 12,5 2018.01.26 102
Zmiana ogłoszenia 26.01.2018-2 docx 12,5 2018.01.26 110

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,8 2018.01.24 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.24 117
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.01.24 117
Szczegółowy opis zamówienia docx 1823,2 2018.01.24 172
Wykaz dostaw lub usług doc 19,1 2018.01.24 116
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 54,0 2018.01.24 121
Załącznik do SIWZ(wzór) docx 29,9 2018.01.24 124
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2018.01.24 113

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 21,0 2018.01.26 102
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 26.01.2018-2 doc 18,2 2018.01.26 102

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,9 2018.01.26 118

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.05 118

Pobierz wszystkie dokumenty