Szczegóły ogłoszenia

NA/P/23/2018

"Wydzielenie pomieszczeń w budynku stołówki dla biura Centrum Obsługi PMSiD Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2018.01.25 388

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2018.01.25 186

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.25 244
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,3 2018.01.25 252
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.01.25 253
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8396,5 2018.01.25 304
Wykaz osób doc 19,2 2018.01.25 255
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.01.25 254
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1845,4 2018.01.25 263
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.25 258

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.09 248

Pobierz wszystkie dokumenty