Szczegóły ogłoszenia

NA/P/23/2018

"Wydzielenie pomieszczeń w budynku stołówki dla biura Centrum Obsługi PMSiD Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2018.01.25 296

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2018.01.25 125

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.25 151
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,3 2018.01.25 169
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.01.25 159
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8396,5 2018.01.25 217
Wykaz osób doc 19,2 2018.01.25 169
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.01.25 162
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1845,4 2018.01.25 182
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.25 163

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.09 156

Pobierz wszystkie dokumenty