Szczegóły ogłoszenia

NA/P/23/2018

"Wydzielenie pomieszczeń w budynku stołówki dla biura Centrum Obsługi PMSiD Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2018.01.25 367

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2018.01.25 172

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.25 222
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,3 2018.01.25 232
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.01.25 232
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8396,5 2018.01.25 286
Wykaz osób doc 19,2 2018.01.25 236
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.01.25 236
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1845,4 2018.01.25 244
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.25 238

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.09 228

Pobierz wszystkie dokumenty