Szczegóły ogłoszenia

NA/P/23/2018

"Wydzielenie pomieszczeń w budynku stołówki dla biura Centrum Obsługi PMSiD Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 50,9 2018.01.25 429

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,2 2018.01.25 220

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.01.25 281
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,3 2018.01.25 290
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.01.25 288
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 8396,5 2018.01.25 341
Wykaz osób doc 19,2 2018.01.25 292
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.01.25 304
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1845,4 2018.01.25 301
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.01.25 296

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.02.09 283

Pobierz wszystkie dokumenty