Szczegóły ogłoszenia

NA/P/28/2018

"Remont mieszkań R-117 i R-415 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.02.05 386

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,3 2018.02.05 248

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.02.05 282
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.02.05 290
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2380,3 2018.02.05 308
Wykaz osób doc 19,2 2018.02.05 280
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.02.05 275
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,6 2018.02.05 265
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,5 2018.02.05 341
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.02.05 275

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.20 258

Pobierz wszystkie dokumenty