Szczegóły ogłoszenia

NA/P/28/2018

"Remont mieszkań R-117 i R-415 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.02.05 296

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,3 2018.02.05 174

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.02.05 192
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.02.05 187
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2380,3 2018.02.05 221
Wykaz osób doc 19,2 2018.02.05 188
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.02.05 186
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,6 2018.02.05 187
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,5 2018.02.05 244
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.02.05 180

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.20 170

Pobierz wszystkie dokumenty