Szczegóły ogłoszenia

NA/P/28/2018

"Remont mieszkań R-117 i R-415 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.02.05 292

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,3 2018.02.05 168

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.02.05 190
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.02.05 184
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2380,3 2018.02.05 219
Wykaz osób doc 19,2 2018.02.05 184
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.02.05 184
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,6 2018.02.05 184
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,5 2018.02.05 241
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.02.05 177

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.20 167

Pobierz wszystkie dokumenty