Szczegóły ogłoszenia

NA/P/28/2018

"Remont mieszkań R-117 i R-415 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.02.05 353

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,3 2018.02.05 214

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.02.05 252
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.02.05 255
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2380,3 2018.02.05 279
Wykaz osób doc 19,2 2018.02.05 248
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.02.05 247
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,6 2018.02.05 235
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,5 2018.02.05 302
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.02.05 243

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.20 221

Pobierz wszystkie dokumenty