Szczegóły ogłoszenia

NA/P/28/2018

"Remont mieszkań R-117 i R-415 w Domu Asystenta - bud. R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.02.05 333

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,3 2018.02.05 202

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.02.05 233
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.02.05 232
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2380,3 2018.02.05 256
Wykaz osób doc 19,2 2018.02.05 229
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.02.05 228
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,6 2018.02.05 218
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,5 2018.02.05 282
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.02.05 223

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.02.20 203

Pobierz wszystkie dokumenty