Szczegóły ogłoszenia

NA/P/42/2018

"Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego dla Działu Kształcenia PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,8 2018.02.20 143

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,3 2018.02.20 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.02.20 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.02.20 104
Wzór oferty na dostawy doc 25,6 2018.02.20 108
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 81,5 2018.02.20 98

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.02.28 84

Pobierz wszystkie dokumenty