Szczegóły ogłoszenia

NA/P/67/2018

"Sukcesywna dostawa gazów dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 224,8 2018.03.14 170

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2018.03.26 78
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 1 doc 28,5 2018.03.19 68

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 63,0 2018.03.14 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2018.03.14 88
Formularz rzeczowo - cenowy NOWY xls 109,5 2018.03.14 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2018.03.14 91
Wzór oferty na dostawy doc 24,5 2018.03.14 88
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 92,5 2018.03.14 96

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.03.2018 doc 18,1 2018.03.19 92

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 26.03.2018 doc 20,8 2018.03.26 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2018.04.04 97

Pobierz wszystkie dokumenty