Szczegóły ogłoszenia

NA/P/89/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018.03.29 183

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2018.03.29 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.03.29 108
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,5 2018.03.29 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.03.29 99
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.03.29 141
Wykaz osób doc 19,1 2018.03.29 99
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.03.29 105
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.03.29 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.03.29 100

Pobierz wszystkie dokumenty