Szczegóły ogłoszenia

NA/P/89/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018.03.29 267

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2018.03.29 161

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.03.29 187
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,5 2018.03.29 200
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.03.29 186
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.03.29 218
Wykaz osób doc 19,1 2018.03.29 179
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.03.29 184
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.03.29 187
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.03.29 171

Pobierz wszystkie dokumenty