Szczegóły ogłoszenia

NA/P/89/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018.03.29 205

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2018.03.29 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.03.29 127
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,5 2018.03.29 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.03.29 118
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.03.29 157
Wykaz osób doc 19,1 2018.03.29 118
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.03.29 125
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.03.29 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.03.29 117

Pobierz wszystkie dokumenty