Szczegóły ogłoszenia

NA/P/89/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018.03.29 220

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2018.03.29 119

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.03.29 142
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,5 2018.03.29 142
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.03.29 133
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.03.29 172
Wykaz osób doc 19,1 2018.03.29 131
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.03.29 138
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.03.29 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.03.29 129

Pobierz wszystkie dokumenty