Szczegóły ogłoszenia

NA/P/89/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,0 2018.03.29 173

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 72,7 2018.03.29 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.03.29 98
Formularz oferty na roboty budowlane doc 24,5 2018.03.29 99
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.03.29 91
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.03.29 131
Wykaz osób doc 19,1 2018.03.29 91
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.03.29 97
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.03.29 94
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.03.29 92

Pobierz wszystkie dokumenty