Szczegóły ogłoszenia

NA/P/95/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,7 2018.04.10 201

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,0 2018.04.10 106

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.04.10 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.04.10 127
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.04.10 168
Wykaz osób doc 35,0 2018.04.10 128
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.04.10 117
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,0 2018.04.10 124
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,0 2018.04.10 123
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.04.10 200

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.04.25 158

Pobierz wszystkie dokumenty