Szczegóły ogłoszenia

NA/P/95/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,7 2018.04.10 238

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,0 2018.04.10 138

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.04.10 174
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.04.10 166
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.04.10 208
Wykaz osób doc 35,0 2018.04.10 174
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.04.10 158
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,0 2018.04.10 166
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,0 2018.04.10 169
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.04.10 236

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.04.25 201

Pobierz wszystkie dokumenty