Szczegóły ogłoszenia

NA/P/95/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,7 2018.04.10 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,0 2018.04.10 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.04.10 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.04.10 98
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.04.10 145
Wykaz osób doc 35,0 2018.04.10 103
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.04.10 94
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,0 2018.04.10 96
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,0 2018.04.10 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.04.10 177

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.04.25 128

Pobierz wszystkie dokumenty