Szczegóły ogłoszenia

NA/P/95/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 191,7 2018.04.10 218

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 213,0 2018.04.10 122

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.04.10 152
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.04.10 143
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.04.10 187
Wykaz osób doc 35,0 2018.04.10 150
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.04.10 135
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,0 2018.04.10 144
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1439,0 2018.04.10 141
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,9 2018.04.10 216

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.04.25 174

Pobierz wszystkie dokumenty