Szczegóły ogłoszenia

NA/P/103/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018.04.13 200

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2018.04.25 95

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,6 2018.04.13 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.04.13 107
Formularz oferty - wzór doc 156,5 2018.04.13 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.04.13 102
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 26779,6 2018.04.13 169
Wykaz osób doc 19,5 2018.04.13 113
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.04.13 112
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,6 2018.04.13 106
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.04.13 93

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,6 2018.04.25 93

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 30,6 2018.04.25 149

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.05.04 143

Pobierz wszystkie dokumenty