Szczegóły ogłoszenia

NA/P/103/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018.04.13 242

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 12,4 2018.04.25 134

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 73,6 2018.04.13 144

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.04.13 142
Formularz oferty - wzór doc 156,5 2018.04.13 144
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.04.13 141
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 26779,6 2018.04.13 202
Wykaz osób doc 19,5 2018.04.13 147
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.04.13 147
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,6 2018.04.13 142
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.04.13 124

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,6 2018.04.25 128

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 30,6 2018.04.25 190

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.05.04 182

Pobierz wszystkie dokumenty