Szczegóły ogłoszenia

NA/P/109/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018.04.18 243

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2018.04.18 129

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.04.18 165
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.04.18 155
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.04.18 194
Wykaz osób doc 33,5 2018.04.18 173
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2018.04.18 167
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2018.04.18 153
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.04.18 157
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.04.18 161

Pobierz wszystkie dokumenty