Szczegóły ogłoszenia

NA/P/109/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018.04.18 267

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2018.04.18 155

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.04.18 186
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.04.18 180
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.04.18 216
Wykaz osób doc 33,5 2018.04.18 198
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2018.04.18 192
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2018.04.18 181
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.04.18 181
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.04.18 189

Pobierz wszystkie dokumenty