Szczegóły ogłoszenia

NA/P/109/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018.04.18 161

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2018.04.18 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.04.18 95
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.04.18 82
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.04.18 126
Wykaz osób doc 33,5 2018.04.18 103
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2018.04.18 92
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2018.04.18 84
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.04.18 93
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.04.18 93

Pobierz wszystkie dokumenty