Szczegóły ogłoszenia

NA/P/109/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018.04.18 187

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2018.04.18 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.04.18 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.04.18 102
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.04.18 141
Wykaz osób doc 33,5 2018.04.18 124
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2018.04.18 111
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2018.04.18 105
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.04.18 109
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.04.18 114

Pobierz wszystkie dokumenty