Szczegóły ogłoszenia

NA/P/109/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018.04.18 220

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2018.04.18 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.04.18 143
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,0 2018.04.18 133
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.04.18 173
Wykaz osób doc 33,5 2018.04.18 153
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2018.04.18 151
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,0 2018.04.18 134
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.04.18 137
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2018.04.18 141

Pobierz wszystkie dokumenty