Szczegóły ogłoszenia

NA/P/111/2018

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 200,3 2018.04.19 251

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 219,5 2018.04.19 135

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.04.19 171
Formularz oferty na roboty budowlane docx 28,7 2018.04.19 177
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2018.04.19 183
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 196,0 2018.04.19 209
Wykaz osób doc 35,0 2018.04.19 154
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.04.19 164
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,3 2018.04.19 181
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,5 2018.04.19 162

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.05.07 184

Pobierz wszystkie dokumenty