Szczegóły ogłoszenia

NA/P/111/2018

"Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby dydaktyczne WEiI Politechniki Rzeszowskiej - w systemie zaprojektuj i wybuduj"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 200,3 2018.04.19 208

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 219,5 2018.04.19 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 46,0 2018.04.19 134
Formularz oferty na roboty budowlane docx 28,7 2018.04.19 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,5 2018.04.19 142
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 196,0 2018.04.19 165
Wykaz osób doc 35,0 2018.04.19 116
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2018.04.19 124
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1883,3 2018.04.19 143
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 32,5 2018.04.19 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,4 2018.05.07 144

Pobierz wszystkie dokumenty