Szczegóły ogłoszenia

NA/P/105/2018

"Sukcesywna dostawa ciekłego azotu do zbiornika Katedry Podstaw Elektroniki Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 176,2 2018.05.07 80

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 167,5 2018.05.07 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2018.05.07 46
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.05.07 44
Wzór oferty na dostawy doc 22,5 2018.05.07 49
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 88,5 2018.05.07 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.05.15 42

Pobierz wszystkie dokumenty