Szczegóły ogłoszenia

NA/P/126/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.05.07 201

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,1 2018.05.11 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 209,5 2018.05.07 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.07 110
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2018.05.07 93
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.05.07 131
Wykaz osób doc 35,0 2018.05.07 102
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.05.07 114
Wzór oferty na roboty budowlane doc 49,5 2018.05.07 111
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1428,7 2018.05.07 100
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.05.07 103

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,4 2018.05.11 115

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,3 2018.05.11 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.05.23 134

Pobierz wszystkie dokumenty