Szczegóły ogłoszenia

NA/P/124/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w DS IKAR"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.05.07 156

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,0 2018.05.16 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,6 2018.05.07 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.05.07 81
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.05.07 77
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 711,9 2018.05.07 133
Wykaz osób doc 19,2 2018.05.07 81
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.05.07 84
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,7 2018.05.07 84
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1567,9 2018.05.07 79
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.05.07 84

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,1 2018.05.16 79

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2018.05.18 67

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.05.24 75

Pobierz wszystkie dokumenty