Szczegóły ogłoszenia

NA/P/124/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w DS IKAR"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.05.07 202

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 13,0 2018.05.16 119

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,6 2018.05.07 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.05.07 130
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,7 2018.05.07 126
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 711,9 2018.05.07 177
Wykaz osób doc 19,2 2018.05.07 123
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.05.07 128
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,7 2018.05.07 130
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1567,9 2018.05.07 123
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.05.07 130

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 20,1 2018.05.16 122

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,4 2018.05.18 114

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.05.24 124

Pobierz wszystkie dokumenty