Szczegóły ogłoszenia

NA/P/132/2018

"Remont pomieszczeń (K-46A, 45A, 47,35) oraz montaż folii przeciwsłonecznej w oknach wybranych pomieszczeń budynku K Politechniki Rzeszowskiej dla Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,1 2018.05.14 229

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,3 2018.05.14 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.14 143
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.05.14 146
Szczegółowy opis zamówienia rar 4499,0 2018.05.14 179
Wykaz osób doc 19,3 2018.05.14 153
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.05.14 156
Wzór oferty na roboty budowlane doc 58,5 2018.05.14 142
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1878,0 2018.05.14 148
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.05.14 153

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.05.29 182

Pobierz wszystkie dokumenty