Szczegóły ogłoszenia

NA/P/133/2018

"Remont generalny małej sali gimnastycznej w budynku P Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.05.15 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2018.05.15 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.15 112
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.05.15 108
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 719,2 2018.05.15 135
Wykaz osób doc 19,1 2018.05.15 110
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.05.15 99
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2018.05.15 100
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,4 2018.05.15 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.05.15 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.05.30 118

Pobierz wszystkie dokumenty