Szczegóły ogłoszenia

NA/P/133/2018

"Remont generalny małej sali gimnastycznej w budynku P Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.05.15 215

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2018.05.15 122

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.15 149
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.05.15 148
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 719,2 2018.05.15 174
Wykaz osób doc 19,1 2018.05.15 143
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.05.15 134
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2018.05.15 136
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,4 2018.05.15 144
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.05.15 142

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.05.30 153

Pobierz wszystkie dokumenty