Szczegóły ogłoszenia

NA/P/133/2018

"Remont generalny małej sali gimnastycznej w budynku P Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.05.15 163

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2018.05.15 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.15 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.05.15 96
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 719,2 2018.05.15 122
Wykaz osób doc 19,1 2018.05.15 95
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.05.15 86
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2018.05.15 86
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,4 2018.05.15 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.05.15 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.05.30 104

Pobierz wszystkie dokumenty