Szczegóły ogłoszenia

NA/P/133/2018

"Remont generalny małej sali gimnastycznej w budynku P Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,3 2018.05.15 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 69,8 2018.05.15 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.05.15 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.05.15 123
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 719,2 2018.05.15 148
Wykaz osób doc 19,1 2018.05.15 125
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.05.15 113
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,2 2018.05.15 115
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,4 2018.05.15 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.05.15 120

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.05.30 133

Pobierz wszystkie dokumenty