Szczegóły ogłoszenia

NA/P/142/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2018.05.18 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,5 2018.05.18 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.05.18 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.05.18 113
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.05.18 125
Wykaz osób doc 19,2 2018.05.18 111
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.05.18 121
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,1 2018.05.18 112
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,1 2018.05.18 102
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.05.18 113

Pobierz wszystkie dokumenty