Szczegóły ogłoszenia

NA/P/142/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2018.05.18 205

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,5 2018.05.18 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.05.18 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.05.18 138
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.05.18 151
Wykaz osób doc 19,2 2018.05.18 140
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.05.18 150
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,1 2018.05.18 140
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,1 2018.05.18 133
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.05.18 142

Pobierz wszystkie dokumenty