Szczegóły ogłoszenia

NA/P/149/2018

"Dostawa gadżetów reklamowych wraz z nadrukiem dla Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 172,9 2018.05.24 124

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 59,7 2018.05.24 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.05.24 64
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.05.24 62
Szczegółowy opis zamówienia doc 4210,5 2018.05.24 94
Wzór oferty na dostawy- załacznik nr 1 SIWZ docx 27,8 2018.05.24 65
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 59,5 2018.05.24 60

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 19,5 2018.05.28 72

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.06.04 69

Pobierz wszystkie dokumenty