Szczegóły ogłoszenia

NA/P/150/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2018.06.04 169

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,9 2018.06.04 99

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.06.04 117
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.06.04 112
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.06.04 148
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.04 117
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.06.04 121
Wzór oferty na roboty budowlane doc 23,9 2018.06.04 124
Wzór umowy na roboty budowlane doc 212,5 2018.06.04 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.04 120

Pobierz wszystkie dokumenty