Szczegóły ogłoszenia

NA/P/161/2018

"Przebudowa Auli A-61 w budynku A Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,1 2018.06.04 210

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 204,0 2018.06.04 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.04 125
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.06.04 115
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 15827,8 2018.06.04 141
Wykaz osób doc 33,5 2018.06.04 122
Wykaz robót budowlanych doc 40,0 2018.06.04 119
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2018.06.04 130
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1829,5 2018.06.04 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.06.04 124

Pobierz wszystkie dokumenty