Szczegóły ogłoszenia

NA/P/165/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.06.08 177

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 211,0 2018.06.08 94

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.08 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.06.08 106
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.06.08 120
Wykaz osób doc 35,5 2018.06.08 107
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.06.08 99
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2018.06.08 101
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1428,7 2018.06.08 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.08 103

Pobierz wszystkie dokumenty