Szczegóły ogłoszenia

NA/P/165/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,0 2018.06.08 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 211,0 2018.06.08 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.08 129
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.06.08 128
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.06.08 143
Wykaz osób doc 35,5 2018.06.08 131
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.06.08 128
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2018.06.08 126
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1428,7 2018.06.08 129
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.08 129

Pobierz wszystkie dokumenty