Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2018.06.11 213

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 84,0 2018.06.11 113

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.11 134
Formularz oferty - wzór doc 158,5 2018.06.11 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.06.11 126
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 26779,6 2018.06.11 144
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.11 117
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.06.11 113
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,6 2018.06.11 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.06.11 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.06.27 164

Pobierz wszystkie dokumenty