Szczegóły ogłoszenia

NA/P/168/2018

"Wykonanie instalacji klimatyzacji wybranych pomieszczeń biurowych RCD-KiA Politechniki Rzeszowskiej wraz z robotami towarzyszącymi (elektryczne i budowlane) - etap II"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,2 2018.06.11 182

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 84,0 2018.06.11 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.11 101
Formularz oferty - wzór doc 158,5 2018.06.11 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2018.06.11 98
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 26779,6 2018.06.11 115
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.11 89
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.06.11 87
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1828,6 2018.06.11 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.06.11 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2018.06.27 137

Pobierz wszystkie dokumenty