Szczegóły ogłoszenia

NA/P/164/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 190,0 2018.06.13 167

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 211,5 2018.06.13 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.06.13 117
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2018.06.13 117
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.06.13 122
Wykaz osób doc 36,0 2018.06.13 116
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.06.13 115
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.06.13 123
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.06.13 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.06.13 123

Pobierz wszystkie dokumenty