Szczegóły ogłoszenia

NA/P/164/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 190,0 2018.06.13 140

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 211,5 2018.06.13 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.06.13 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,6 2018.06.13 90
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.06.13 89
Wykaz osób doc 36,0 2018.06.13 87
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.06.13 87
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.06.13 90
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.06.13 83
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.06.13 85

Pobierz wszystkie dokumenty