Szczegóły ogłoszenia

NA/P/158/2018

"Dostawa platformy edukacyjnej, Dostawa oscyloskopu cyfrowego z wyposażeniem, Dostawa miernika jakości energii z wyposażeniem, Dostawa stabilizatora impedancji, Dostawa multimetru cyfrowego, Dostawa cyfrowego przepływomierza dopplerowskiego, Dostawa projektora."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 66,8 2018.06.14 139

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 14,4 2018.06.14 80
Zmiana ogłoszenia 19.06.2018r. docx 13,3 2018.06.19 67
Zmiana ogłoszenia 20.06.2018r. docx 16,4 2018.06.20 61

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,2 2018.06.14 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.14 82
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.06.14 85
Szczegółowy opis zamówienia doc 30,6 2018.06.14 125
Wzór oferty na dostawy doc 28,6 2018.06.14 75
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 83,5 2018.06.14 75

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 19.06.2018r. doc 18,7 2018.06.19 62
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 20.06.2018r. doc 18,7 2018.06.20 64

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 20.06.2018r. doc 19,8 2018.06.20 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2018.06.26 129

Pobierz wszystkie dokumenty