Szczegóły ogłoszenia

NA/P/163/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2018.06.15 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2018.06.15 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.15 96
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.06.15 97
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.06.15 106
Wykaz osób doc 19,2 2018.06.15 95
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.06.15 97
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,6 2018.06.15 98
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,2 2018.06.15 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.15 88

Pobierz wszystkie dokumenty