Szczegóły ogłoszenia

NA/P/163/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2018.06.15 198

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2018.06.15 96

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.15 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.06.15 116
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.06.15 125
Wykaz osób doc 19,2 2018.06.15 113
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.06.15 115
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,6 2018.06.15 114
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,2 2018.06.15 114
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.15 106

Pobierz wszystkie dokumenty