Szczegóły ogłoszenia

NA/P/163/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,3 2018.06.15 213

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2018.06.15 117

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.15 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.06.15 132
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.06.15 140
Wykaz osób doc 19,2 2018.06.15 130
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.06.15 133
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,6 2018.06.15 132
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,2 2018.06.15 131
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.15 123

Pobierz wszystkie dokumenty