Szczegóły ogłoszenia

NA/P/178/2018

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli oraz dostawa krzeseł dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa, montaż i ustawienie szaf metalowych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 60,1 2018.06.15 94

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 69,2 2018.06.15 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.15 32
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.06.15 34
Zał nr 1 Wzór_oferty_na_dostawy docx 35,8 2018.06.15 34
Zał nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia docx 1235,8 2018.06.15 59
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,5 2018.06.15 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2018.06.27 28

Pobierz wszystkie dokumenty