Szczegóły ogłoszenia

NA/P/167/2018

"Roboty remontowe pomieszczeń na potrzeby Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.06.18 153

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,8 2018.06.18 64

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.18 79
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.06.18 70
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 31025,9 2018.06.18 103
Wykaz osób doc 19,2 2018.06.18 71
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.06.18 78
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,6 2018.06.18 77
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1225,5 2018.06.18 80
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.18 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.07.03 91

Pobierz wszystkie dokumenty