Szczegóły ogłoszenia

NA/P/167/2018

"Roboty remontowe pomieszczeń na potrzeby Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.06.18 205

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 68,8 2018.06.18 104

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.18 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.06.18 117
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 31025,9 2018.06.18 148
Wykaz osób doc 19,2 2018.06.18 122
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.06.18 127
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,6 2018.06.18 121
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1225,5 2018.06.18 130
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.18 126

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.07.03 137

Pobierz wszystkie dokumenty