Szczegóły ogłoszenia

NA/P/175/2018

"Dostawa sukcesywna środków czystości przez okres 1 roku dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,2 2018.06.20 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 64,7 2018.06.20 49

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.20 53
Formularz cenowy środki czystości xlsx 23,3 2018.06.20 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56,0 2018.06.20 48
Wzór oferty na dostawy doc 53,5 2018.06.20 53
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 79,0 2018.06.20 58

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,1 2018.06.25 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,5 2018.06.25 60

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Formularz cenowy środki czystości z dnia 25.06.2018r. xlsx 23,3 2018.06.25 78
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2018.07.02 63

Pobierz wszystkie dokumenty