Szczegóły ogłoszenia

NA/P/185/2018

"Remont pomieszczeń (H-104,104A,104B oraz H-95,96,97 i 1) po zalaniu wodą w budynku „H” Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,3 2018.06.21 154

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 221,5 2018.06.21 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.21 83
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.06.21 82
Szczegółowy opis zamówienia zip 1944,9 2018.06.21 97
Wykaz osób doc 35,5 2018.06.21 81
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.06.21 85
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2018.06.21 87
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1428,5 2018.06.21 85
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.06.21 90

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.07.09 86

Pobierz wszystkie dokumenty