Szczegóły ogłoszenia

NA/P/185/2018

"Remont pomieszczeń (H-104,104A,104B oraz H-95,96,97 i 1) po zalaniu wodą w budynku „H” Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,3 2018.06.21 208

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 221,5 2018.06.21 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.21 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.06.21 135
Szczegółowy opis zamówienia zip 1944,9 2018.06.21 170
Wykaz osób doc 35,5 2018.06.21 135
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.06.21 139
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2018.06.21 139
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1428,5 2018.06.21 141
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.06.21 144

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.07.09 140

Pobierz wszystkie dokumenty