Szczegóły ogłoszenia

NA/P/185/2018

"Remont pomieszczeń (H-104,104A,104B oraz H-95,96,97 i 1) po zalaniu wodą w budynku „H” Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 188,3 2018.06.21 187

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 221,5 2018.06.21 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.21 115
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2018.06.21 114
Szczegółowy opis zamówienia zip 1944,9 2018.06.21 133
Wykaz osób doc 35,5 2018.06.21 112
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.06.21 118
Wzór oferty na roboty budowlane doc 56,0 2018.06.21 120
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1428,5 2018.06.21 120
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.06.21 122

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.07.09 121

Pobierz wszystkie dokumenty