Szczegóły ogłoszenia

NA/P/186/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.06.21 131

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,8 2018.06.21 73

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.21 92
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.06.21 85
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.06.21 89
Wykaz osób doc 19,1 2018.06.21 89
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.06.21 80
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,8 2018.06.21 89
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.06.21 79
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.21 87

Pobierz wszystkie dokumenty