Szczegóły ogłoszenia

NA/P/186/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.06.21 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,8 2018.06.21 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.21 134
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.06.21 127
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.06.21 133
Wykaz osób doc 19,1 2018.06.21 132
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.06.21 138
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,8 2018.06.21 135
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.06.21 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.21 131

Pobierz wszystkie dokumenty