Szczegóły ogłoszenia

NA/P/186/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215)"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.06.21 155

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,8 2018.06.21 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.06.21 113
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.06.21 108
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.06.21 113
Wykaz osób doc 19,1 2018.06.21 114
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.06.21 107
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,8 2018.06.21 109
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.06.21 103
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.21 113

Pobierz wszystkie dokumenty