Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2018.06.25 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,6 2018.06.25 76

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.25 89
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.06.25 88
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.06.25 91
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.25 93
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.06.25 94
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,0 2018.06.25 92
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,1 2018.06.25 95
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.25 91

Pobierz wszystkie dokumenty