Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2018.06.25 204

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,6 2018.06.25 128

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.25 143
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.06.25 146
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.06.25 146
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.25 150
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.06.25 152
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,0 2018.06.25 152
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,1 2018.06.25 146
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.25 148

Pobierz wszystkie dokumenty