Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2018.06.25 184

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,6 2018.06.25 108

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.25 123
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.06.25 123
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.06.25 127
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.25 131
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.06.25 130
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,0 2018.06.25 131
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,1 2018.06.25 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.25 128

Pobierz wszystkie dokumenty