Szczegóły ogłoszenia

NA/P/190/2018

"Utwardzenie terenu w celu utworzenia wjazdu na plac parkingowy amfiteatru w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,6 2018.06.25 163

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 74,6 2018.06.25 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.06.25 103
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2018.06.25 105
Szczegółowy opis zamówienia pdf 3920,5 2018.06.25 109
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.25 111
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.06.25 111
Wzór oferty na roboty budowlane docx 27,0 2018.06.25 111
Wzór umowy na roboty budowlane rar 56,1 2018.06.25 109
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.06.25 109

Pobierz wszystkie dokumenty