Szczegóły ogłoszenia

NA/P/184/2018

"Wykonanie przebudowy 7-miu węzłów energetycznych centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji w obiektach Politechniki Rzeszowskiej w rejonie ul. W. Pola"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,4 2018.06.26 192

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 67,8 2018.06.26 142

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.26 133
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.06.26 120
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 29902,1 2018.06.26 143
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.26 135
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.06.26 129
Wzór oferty na roboty budowlane doc 24,8 2018.06.26 125
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1884,1 2018.06.26 132
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.06.26 130

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2018.07.11 166

Pobierz wszystkie dokumenty