Szczegóły ogłoszenia

NA/P/192/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków "K" i "H" wraz z kompensacją mocy biernej i usunięciem kolizji z planowaną inwestycją w Politechnice Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,7 2018.06.29 175

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,7 2018.06.29 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.29 105
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.06.29 102
Szczegółowy opis przedmiotu umowy rar 23095,2 2018.06.29 118
Wykaz usług doc 20,5 2018.06.29 99
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.29 97
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.06.29 111
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,9 2018.06.29 102
Wzór umowy rar 1893,2 2018.06.29 98
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.06.29 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.07.16 106

Pobierz wszystkie dokumenty