Szczegóły ogłoszenia

NA/P/192/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie nowego zasilania energetycznego do budynków "K" i "H" wraz z kompensacją mocy biernej i usunięciem kolizji z planowaną inwestycją w Politechnice Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,7 2018.06.29 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 71,7 2018.06.29 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.06.29 137
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.06.29 131
Szczegółowy opis przedmiotu umowy rar 23095,2 2018.06.29 146
Wykaz usług doc 20,5 2018.06.29 133
Wykaz osób doc 19,3 2018.06.29 128
Wykaz robót budowlanych doc 22,9 2018.06.29 138
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,9 2018.06.29 132
Wzór umowy rar 1893,2 2018.06.29 124
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.06.29 136

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.07.16 135

Pobierz wszystkie dokumenty