Szczegóły ogłoszenia

NA/P/191/2018

"Malowanie elewacji po stronie północno-wschodniej budynku S (Zespół Sal Wykładowych) Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 194,0 2018.07.02 206

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.07.02 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.02 132
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.07.02 138
Szczegółowy opis zamówienia zip 2494,5 2018.07.02 145
Wykaz osób doc 36,0 2018.07.02 131
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.07.02 140
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.07.02 137
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1428,4 2018.07.02 136
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.07.02 138

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.07.17 144

Pobierz wszystkie dokumenty