Szczegóły ogłoszenia

NA/P/191/2018

"Malowanie elewacji po stronie północno-wschodniej budynku S (Zespół Sal Wykładowych) Politechniki Rzeszowskiej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 194,0 2018.07.02 173

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.07.02 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.02 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.07.02 106
Szczegółowy opis zamówienia zip 2494,5 2018.07.02 117
Wykaz osób doc 36,0 2018.07.02 97
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.07.02 107
Wzór oferty na roboty budowlane doc 50,5 2018.07.02 105
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1428,4 2018.07.02 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2018.07.02 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2018.07.17 105

Pobierz wszystkie dokumenty