Szczegóły ogłoszenia

NA/O/193/2018

"Dostawa tensjometru, Dostawa systemu pomiaru prędkości, Dostawa elektrometru z komorą do pomiaru rezystywności, Dostawa źródła mierzącego, Dostawa generatora tranzystorowego wysokiej częstotliwości do topienia materiałów wysokotopliwych, topienia materiałów wysokotopliwych, Dostawa kamery termowizyjnej."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,4 2018.07.02 94

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr 1 SIWZ docx 20,4 2018.07.02 107
Wzór umowy doc 58,0 2018.07.02 69

Pobierz wszystkie dokumenty