Szczegóły ogłoszenia

NA/P/202/2018

"Dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów dla jednostek organizacyjnych PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 183,4 2018.07.02 100

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 211,0 2018.07.02 55

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2018.07.02 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.07.02 48
Wzór oferty tusze i tonery xls 397,5 2018.07.02 74
Zał nr 3 Wykaz dostaw lub usług doc 35,0 2018.07.02 50
Zał nr 4 Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 72,5 2018.07.02 59

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.07.10 56

Pobierz wszystkie dokumenty