Szczegóły ogłoszenia

NA/P/204/2018

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 55,5 2018.07.02 89

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 67,9 2018.07.02 61

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy docx 44,5 2018.07.02 53
Zał nr 2 Szczegółowy opis zamówienia docx 1052,1 2018.07.02 86
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.02 48
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.02 42
Zał nr 5 Wzór umowy doc 90,5 2018.07.02 40

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.07.10 53

Pobierz wszystkie dokumenty