Szczegóły ogłoszenia

NA/P/208/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 193,1 2018.07.03 150

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 223,0 2018.07.03 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.03 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.07.03 99
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.07.03 108
Wykaz osób doc 36,5 2018.07.03 107
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.07.03 115
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.07.03 108
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.07.03 97
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.07.03 107

Pobierz wszystkie dokumenty