Szczegóły ogłoszenia

NA/P/208/2018

"Remont szachtu zewnętrznego (od strony północnej) przy budynku „H” oraz szachtu zewnętrznego (od strony północnej budynku „K” Politechniki Rzeszowskiej przy al. Powstańców Warszawy 6 w Rzeszowie"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 193,1 2018.07.03 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 223,0 2018.07.03 103

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.03 125
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2018.07.03 118
Szczegółowy opis zamówienia zip 1267,9 2018.07.03 128
Wykaz osób doc 36,5 2018.07.03 124
Wykaz robót budowlanych doc 39,5 2018.07.03 133
Wzór oferty na roboty budowlane doc 51,0 2018.07.03 128
Wzór umowy na roboty budowlane zip 1427,7 2018.07.03 119
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,1 2018.07.03 125

Pobierz wszystkie dokumenty