Szczegóły ogłoszenia

NA/P/217/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.07.11 229

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.07.11 124

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.11 148
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.11 140
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.07.11 172
Wykaz osób doc 35,5 2018.07.11 146
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.07.11 151
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2018.07.11 150
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,1 2018.07.11 146
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.11 145

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.07.26 187

Pobierz wszystkie dokumenty