Szczegóły ogłoszenia

NA/P/217/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.07.11 126

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.07.11 53

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.11 53
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.11 52
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.07.11 82
Wykaz osób doc 35,5 2018.07.11 53
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.07.11 51
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2018.07.11 49
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,1 2018.07.11 53
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.11 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.07.26 91

Pobierz wszystkie dokumenty