Szczegóły ogłoszenia

NA/P/217/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.07.11 188

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.07.11 88

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.11 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.11 101
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.07.11 135
Wykaz osób doc 35,5 2018.07.11 105
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.07.11 108
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2018.07.11 110
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,1 2018.07.11 110
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.11 106

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.07.26 143

Pobierz wszystkie dokumenty