Szczegóły ogłoszenia

NA/P/217/2018

"Wymiana oświetlenia na terenie kampusu Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,9 2018.07.11 207

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 222,5 2018.07.11 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2018.07.11 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2018.07.11 120
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zip 9941,3 2018.07.11 153
Wykaz osób doc 35,5 2018.07.11 128
Wykaz robót budowlanych doc 39,0 2018.07.11 127
Wzór oferty na roboty budowlane doc 52,5 2018.07.11 128
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1429,1 2018.07.11 127
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.11 125

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2018.07.26 164

Pobierz wszystkie dokumenty