Szczegóły ogłoszenia

NA/P/225/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.07.13 213

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,8 2018.07.13 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.13 141
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.07.13 144
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.07.13 144
Wykaz osób doc 19,1 2018.07.13 142
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.07.13 156
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,3 2018.07.13 151
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2018.07.13 165
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.13 146

Pobierz wszystkie dokumenty