Szczegóły ogłoszenia

NA/P/225/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.07.13 191

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,8 2018.07.13 98

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.13 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.07.13 123
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.07.13 123
Wykaz osób doc 19,1 2018.07.13 121
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.07.13 136
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,3 2018.07.13 134
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2018.07.13 141
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.13 125

Pobierz wszystkie dokumenty