Szczegóły ogłoszenia

NA/P/225/2018

"Remont wybranych pomieszczeń i uszczelnienie dachu w budynku S dla potrzeb Wydziału Zarzadzania PRz"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2018.07.13 166

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,8 2018.07.13 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2018.07.13 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2018.07.13 100
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 4141,6 2018.07.13 103
Wykaz osób doc 19,1 2018.07.13 100
Wykaz robót budowlanych doc 23,0 2018.07.13 115
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,3 2018.07.13 116
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1014,3 2018.07.13 121
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,0 2018.07.13 104

Pobierz wszystkie dokumenty