Szczegóły ogłoszenia

NA/P/227/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.07.18 221

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 24,0 2018.07.26 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,9 2018.07.18 110

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.18 161
Formularz oferty docx 27,1 2018.07.18 170
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.07.18 145
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.07.18 168
Wykaz osób doc 19,6 2018.07.18 152
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.18 167
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.07.18 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.07.18 147

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2018.07.26 140

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.08.03 162

Pobierz wszystkie dokumenty