Szczegóły ogłoszenia

NA/P/227/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.07.18 247

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 24,0 2018.07.26 177

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,9 2018.07.18 137

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.18 187
Formularz oferty docx 27,1 2018.07.18 196
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.07.18 171
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.07.18 194
Wykaz osób doc 19,6 2018.07.18 175
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.18 192
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.07.18 180
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.07.18 173

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2018.07.26 164

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.08.03 185

Pobierz wszystkie dokumenty