Szczegóły ogłoszenia

NA/P/227/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.07.18 179

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 24,0 2018.07.26 109

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,9 2018.07.18 81

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.18 113
Formularz oferty docx 27,1 2018.07.18 126
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.07.18 106
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.07.18 130
Wykaz osób doc 19,6 2018.07.18 108
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.18 125
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.07.18 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.07.18 106

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2018.07.26 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.08.03 124

Pobierz wszystkie dokumenty