Szczegóły ogłoszenia

NA/P/227/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.07.18 198

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 24,0 2018.07.26 128

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,9 2018.07.18 93

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.18 134
Formularz oferty docx 27,1 2018.07.18 146
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.07.18 123
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.07.18 147
Wykaz osób doc 19,6 2018.07.18 125
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.18 146
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.07.18 132
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.07.18 122

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2018.07.26 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.08.03 138

Pobierz wszystkie dokumenty