Szczegóły ogłoszenia

NA/P/227/2018

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku H (H-021A, H-200, H-215) "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2018.07.18 159

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 24,0 2018.07.26 87

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,9 2018.07.18 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2018.07.18 93
Formularz oferty docx 27,1 2018.07.18 104
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2018.07.18 86
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 3200,1 2018.07.18 112
Wykaz osób doc 19,6 2018.07.18 86
Wykaz robót budowlanych doc 22,8 2018.07.18 102
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1874,5 2018.07.18 97
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 22,1 2018.07.18 88

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2018.07.26 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2018.08.03 94

Pobierz wszystkie dokumenty